Cilj kolegija je upoznati prirodno-geografske i društveno-geografske odlike Azije.